Home » Thailand » Boeddhisme » Mudra's van Boeddha

Mudra's van Boeddha

Thaise Boeddha-beelden zijn vervaardigd volgens regels die al in de 3e eeuw zijn vastgesteld. Er zijn 4 basishoudingen: staand, zittend, lopend en liggend. De eerste 3 worden geassocieerd met het dagelijkse leven van de Boeddha, de laatste met Boeddha's laatste momenten op aarde op weg naar het nirvana.

Samen met bepaalde posities van de hand of de voet leveren ze lichaamshoudingen (mudra's of moedra's) op die een heel scala van boeddhistische thema's kunnen verbeelden. Koning Rama (1824-1851) maakte een lijst van 40 mudra's, waarvan er maar 12 frequent voorkomen. De bhumisparsa mudra (zittend) is het bekendst.

Bhumisparsais de meest algemene mudra en symboliseert een belangrijke episode uit het leven van de Boeddha. Toen hij zat te mediteren onder de Bodhi-boom in Bodh Gaya, India, vastbesloten pas op te houden wanneer hij de verlichting had bereikt, bracht zijn vijand Mara hem in verleiding met jonge maagden. De Boeddha raakte de grond aan om de Aardgodin te laten zien hoe sterk hij was. Hierop bereikte hij de verlichting.

Bij de Bhumisparsa-mudra zit Boeddha in de lotushouding en rust de linkerhand in de schoot. De rechterhand wijst naar de Aarde.

bhumisparsa-wat-mahathat-sukhothai-350x263.large.jpg

Bhumisparsa

Vitarkha Mudra (onderwijs) symboliseert de eerste les van Boeddha aan 5 asceten in een hertenpark in India. De duim en wijsvinger vormen een cirkel: het draaien van het Wiel der Wet (zie rechterkant).

vitarkha-mudra-narathiwat-350x297.large.jpg

Vitarkha mudra

Dhyana mudra (meditatie) wordt uitgebeeld door een zittende positie met beide handen in de schoot, de palmen naar boven, de rechterhand rustend op de linkerhand. Dit is nog steeds een gangbare houding.

dhyana-mudra-161x250.large.jpg

Dhyana mudra

Abhaya mudra (geruststelling) staat voor Boeddha's bescherming van zijn volgelingen. De omhoogwijzende hand verwijst ook naar een episode waarin Boeddha een ruzie om water bijlegde.

abhaya-mudra-161x250.large.jpg

Abhaya mudra

Beheersing van het water is een variatie op de abhaya mudra. De twee handpalmen zijn naar voren gericht en de vingers wijzen omhoog. Het symboliseert de Boeddha die een overstromende zijrivier van de Ganges binnen zijn oevers dwingt.

abhaya-mudra-2-174x250.large.jpg

Variatie abhaya mudra

Liggende Boeddha's symboliseren de staat van parinirvana of het ultieme nirvana.

parinirvana-350x180.large.jpg