Home » Thailand » Tempeltaal

 

Tempeltaal

Als je een artikel leest over tempels of het boeddhisme in Thailand, kom je ongetwijfeld termen tegen waarvan je niet weet wat het is of wat het betekent. Om je een beetje op weg te helpen, vind je op deze pagina een aantal van de meest voorkomende woorden met een beknopte uitleg.

Apsara

Apsara's zijn hemelse nimfen,  ze verschijnen als mooie, jonge, sierlijk dansende vrouwen.

Bai sema

Bai sema's zijn heilige grensstenen die de plaats aangeven van de gewijde grond van de bot.

Bodhi-boom

De bodhi-boom is een heilige boom voor boeddhisten en daarom staat deze boom vaak in een tempelcomplex. Volgens de overlevering zat Boeddha onder zo'n boom in zijn poging verlichting te bereiken.

Boeddhisme

Meer informatie over het Boeddhisme in Thailand kan je HIER terugvinden.

Bot

De bot (ubosot) of wijdingszaal is voornamelijk voor monniken. Een bot lijkt op een wihaan, echter is de bot omringd door bai sema's. De bot bevat meestal het belangrijkste boeddhabeeld.

Chedi

De chedi (Sanskriet: stoepa, stupa) is een gebouw dat een relikwie van Boeddha bevat (een haar, een botje) of de as van een koning.

Cho Fa

Cho Fa vindt u vaak terug op de daken van tempels in Thailand. Vermoedelijk vertegenwoordigen Cho Fa de mythische Garuda, een mens-vogel uit de hindoe-mythologie.

 

Cho Fa

Deva

Deva is een verzamelnaam voor alle goddelijke of bovennatuurlijke wezens. In het boeddhisme is een grote diversiteit aan deva's. Deva's kunnen een grote invloed op mensen uitoefenen en veel mensen willen daarom deva's te vriend houden of verzoeken hen om gunsten.

Dukkha

Het lijden, onbevredigdheid, pijn, frustratie.

Garuda

De Garuda is een mythologische vogel: half mens, half vogel.

garuda.large.jpg

Garuda, Thailand

Ho rakang

Deze 'klokkentorens' geven de tijd aan en roepen de monniken op voor het gebed.

Ho trai

De ho trai of bibliotheek is gebouwd op palen, soms boven het water, om de teksten te beschermen tegen termieten en brand. De mooiste voorbeelden van traditionele ho trais kunt u zien in de Wat Rakhang in Bangkok, Wat Phra Singh in Chiang Mai en de Wat Yai Suwannaram in Phetchaburi.

Jataka

De Jataka-verhalen uit het Pali Canon zijn verhalen over de vorige levens van de Boeddha, toen hij een bodhisatta was, strevend naar het perfectioneren van de paramitas (karaktereigenschappen). In deze verhalen was de bodhisatta soms een dier, soms een mens en soms een god. Er zijn 547 Jataka-verhalen, waarvan de laatste 10 vaak worden uitgebeeld in muurschilderingen.

Kinnaree

De Thaise kinnaree wordt afgebeeld als een jonge vrouw die een engelachtig kostuum draagt. Het onderste deel van haar lichaam is vergelijkbaar met dat van een vogel en moet haar in staat stellen te vliegen tussen de mensenwereld en de mystieke wereld.

bkk8.large.jpg

 Kinnaree, Grand Palace, Bangkok

Mondop

De mondop is een vierkant gebouw, meestal met een kruisvormig dak, waar zich een Boeddhabeeld of -voetafdruk bevindt of heilige teksten liggen.

Naga

Een naga is een bovennatuurlijk wezen die vaak de verschijning van een slang of draak aannemen. Naga's nemen vaak de functie van bewaker op zich.

Er worden 2 soorten naga's onderscheiden: land-naga's en water-naga's.

De land-naga's worden soms ook wel 'verborgen naga's' genoemd en bewaken schatten en hebben verschillende ondergrondse steden.

Naga's van het water leven in bronnen, rivieren en meren. Ze hebben paleizen op de zeebodem, vervaardigd uit de meest kostbare metalen en edelstenen. Waternaga's vormen wolken en geven regen, maar verwoesten het land met overstromingen als ze kwaad zijn.

 

Naga's

Nirvana

Nirvana is het hoogste goed in het Boeddhisme. Nirvana is het verlaten van de cyclus van geboorte en wedergeboorte (samsara) en het ingaan in een andere bestaansdimensie. Nirvana is de staat van verlichting.

Prang

Hoge torenspits in Khmer-stijl, versierd met beeldhouwwerk en reliëfs. De prang symboliseert de mythische wereldberg Meru.

De Wat Arun in Bangkok heeft een grote prang van 79 meter hoog en aan de onderkant 234 meter in doorsnee.

bkk5.large.jpg

Wat Arun, Bangkok

Sala

Een sala, of sala thai, is een open ontmoetingsplek. Sala's kunnen door heel Thailand worden gevonden in boeddhistische tempelcomplexen, maar ook op andere plaatsen. Iemand die een sala in een tempelcomplex of op een openbare plek bouwt maakt hiermee religieuze verdienste. Sommige tempelcomplexen hebben grote sala's waar men preken kan horen of religieuze instructies kan krijgen.

Samsara

De kringloop van geboorte en wedergeboorte.

Sangha

Gemeenschap van monniken, nonnen en leken volgelingen.

Tripitaka

Tripitaka (Sanskriet voor drie manden; Pali: Tipitaka) verwijst naar de collectie vroegste geschriften van het boeddhisme. Het Pali Canon is de Tripitaka die in de Theravada-traditie bewaard is gebleven.

Viharn (wihaan)

De viharn, of wihaan, lijkt op een bot, maar wordt niet begrensd door bai sema's. Er kunnen meerdere wihaans zijn in een tempelcomplex. Een wihaan wordt gebruikt voor diverse activiteiten, zoals meditatie, scholing en dagelijkse ceremonieën.

Wat

Een wat is een boeddhistische tempel. Tijdens een reis door Thailand zult u dus zeer regelmatig een 'wat' tegenkomen.

wat-phra-singh-cnx.large.jpg

Wat Phra Singh, Chiang Mai

Yaksha

Yaksha (Sanskriet) of Yakkha (Pali) is de naam van een grote klasse van natuurgeesten of kleinere godheden die voorkomen in hindoeistische en boeddhistische mythologie.

yaksha.large.jpg

Yaksha's